top of page

Movement LAB

Public·116 members

Movement Lab teikia ne tik sporto, bet ir "reklamos paslaugas" pagal sudarytą paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį. Jeigu jūsų tarpe yra kam tai būtų aktualu - susisiekite su Andrium ;)

  • Audrius

    About

    Welcome to the group! You can connect with other members and...

    bottom of page